Tarieven

Tarieven 2021

(direct + indirecte tijd)  

Intake                                                      € 93,-    
Vervolgafspraken                                  € 31,- 


Een afspraak dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij een niet nagekomen afspraak wordt de gereserveerde consult-tijd in rekening gebracht, minimaal €15,50. Deze kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als de zorg van een diëtist niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dient u de kosten zelf te dragen.

Bent u benieuwd naar wat ik voor u kan betekenen? Neem dan contact op! 

Vergoedingen               

Vergoeding voor dieetadvisering is opgenomen in de basis verzekering, 3 uur wordt vergoed. Deze kosten worden eerst verrekend met je eigen risico indien die nog niet gebruikt is voor andere zorg / medicijnen. 

Kinderen onder de 18 hebben recht op 3 uur dieetadvisering en betalen geen eigen risico. 

Indien u diabetes of COPD heeft,  of aanwezigheid van hart- en vaatziekten in combinatie met overgewicht of risicofactoren zoals hoog cholesterol en hoge bloeddruk (CVRM), kan het zijn dat de kosten worden vergoed vanuit de ketenzorg. In dit geval betaald u geen eigen risico. 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen. 


Behandeltijd

Directe tijd

De tijd dat u contact hebt gehad met de diëtist.

Indirecte tijd

De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft om uw persoonlijk advies te berekenen en samen te stellen, om de verwijzer te informeren, het registreren van uw gegevens in uw dossier enzovoort. U bent hier niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt, wordt altijd afgerond op kwartieren.

Belastingaftrek dieetkosten

Volgt u een dieet op voorschrift van een arts of diëtist? Dan mag u een vast bedrag voor deze kosten aftrekken. Volgt 1 van uw gezinsleden of huisgenoten ook een dieet? Dan kunt u ook voor dat dieet een vast bedrag aftrekken als dieetkosten. 

https://www.belastingdienst.nl